Вашата кошница е празна
Започнете да пазарувате сега

Здравейте ,

Вход за търговци Любими Потребителска кошница Вход
Slice 1 Created with Sketch.

Свържете се с нас

Нагоре

Гаранционна карта

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката от крайния клиент
2. Гаранцията важи само при наличието на коректно попълнени и валидни гаранционни
документи и при представяне на валидни платежни документи. Гаранцията отпада при
нарушен външен вид, поправка или промени във фактурата или гаранционната карта
3. Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се
е проявил в гаранционния срок
4. Гаранционният срок е 12 месеца за юридически лица и 24 месеца за физически.
Гаранционният срок за батериите е 6 месеца; дълготрайността на батерията и нейните
характеристики зависят изцяло от спазването на правилата за експлоатация
5. Продуктът се приема за гаранционен ремонт само в опаковка, гарантираща
безопасното му транспортиране. Условие за извършване на гаранционно обслужване е
отсъствието на механични и термични деформации на изделието, ненарушени
гаранционни стикери
6. Повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, неспазване на
указанията в съпровождащата документация, незаземяване, неизправности в
електрическата мрежа, природни бедствия и форсмажорни обстоятелства, ползване на
некачествени консумативи, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица
или по други причини, независещи от Доставчика, се отстраняват за сметка на клиента